El Centre Passatge concep el desenvolupament del sentit crític com un procés

 

que, al llarg de la vida, fa possible allò que expressa Pere Poveda quan afirma que

 

             "cal tenir el cap i el cor en el moment present".

 

 

         Immers en la societat catalana de la que forma part, viu la diversitat, tan cultural com religiosa, 

         la pobresa creixent de molts dels nostres conciutadans, són notes característiques del temps actual.

 

    Aquestes realitats demanen al CENTRE PASSATGE : 

  • Ser acollidor de la diversitat que aporten els moviments migratoris i  fer dialogables les diferents maneres de viure la fe cristiana.
  • Obrir espais de diàleg amb persones i col·lectius d’altres  tradicions religioses, col·laborant així en la construcció d’una societat respectuosa amb les diferències.
  • Oferir entorns en els quals la increença i la fe puguin dialogar i trobar-se, fent camí comú cap a un món més just, solidari i pacífic.
  • Col·laborar amb altres en les iniciatives orientades a incidir en el canvi de les situacions generadores de pobresa i marginació.
  • Ser solidària amb les persones que viuen situacions de marginació i/o pobresa.

 

 __________________________________

 

Un espai de

diàleg sobre

qüestions

d’interès cabdal

en la realitat

social que vivim.

Una persona experta fa una exposició sobre el tema acordat i ens facilita pautes per a la reflexió, el diàleg i el debat des d’una perspectiva crítica, per tal que ens ajudi a afrontar els reptes del segle XXI, a tenir-hi una paraula a dir i a aportar el nostra gra de sorra a la solució de possibles conflictes.  

 

Dates i horari :    Cada tercer dissabte de mes,  

 

                       de 18,00 a 19,30 h.                     més info

__________________________________

 

 

Es presenten i

 

analitzen a fons

 

novel·les i histories

 

curtes d’autors

 

d’arreu del món que

 

tinguin a veure amb

 

cultures diverses.

 

Ens endinsem en les biografies dels autors, els recursos literaris que utilitzen, els personatges, els marcs d’acció etc.

A través del debat s'aprofundeix en la seva riquesa literària i multicultural.

 

  GRUP B, tercer dimarts de mes,   de  19,00 - 21,00 h.

  

  GRUP A, tercer dijous de mes,     de  18,30 - 20,30 h.

 

mes info

 

 

_________________________ 

Les activitats

 

formen part de la

 

línia que titulem:

 

 

 

Barcelona

 

als quatre

 

vents.

 

 

 

 

 

Concretarem

 

properament

 

 

 

 

 

Totes les activitats, per precaució, seran a l'aire lliure.

 

 No ens ha estat possible fixar la visita concreta

 

de cada diumenge al matí (11 hores). 

 

 

Coordina : Equip de Visites culturals de C. Passatge. 

 

 

Ma Jesús Ramos , Ma Gràcia Rosell, Jaume Seda i Josep Roqué

 

més info

 

 

________________________________

 

 

El Centre Passatge s'adhereix al compromís de molts per:

 

 

 "escoltar tan

 

  el clam de la terra

 

  com el clam dels 

 

  pobres"

 

que proposa el Papa Francesc a la laudato si.

 

 

 

                

   En continuïtat amb el cicle 2022-23:

 

   HORITZONS 2030: REPTES I PERSPECTIVES DE LA SOSTENIBILITAT I LA PAU

 

                               EN UN MÓN EN CANVI

 

 

                 ___________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

__

 

    "L'audàcia és la virtut del

 

qui  s'atreveix a actuar, sense que

 

res ni ningú li pugui impedir el pas, i

 

per això cal veure-ho des de  la

 

lucidesa  de la nostra mirada, de la

 

nostra aprensió de la realitat, de la

 

nostra capacitat de distingir , de

 

discernir i  d'optar."

  

 

A Centre Passatge    CINEMA QUE FA PENSAR                                   

 

 Activitat gratuïta  es concretarà mes endavant                                        més info

 

 

 

 

_______________

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La transformació digital de la comunicació no és una cosa nova. Porta produint-se des de fa anys. 

I, tanmateix, tenim una sensació de novetat molt real. Sembla que tot canvia a una velocitat de vertigen.

 

Iniciarem amb unes sessions amb més càrrega teòrica, en les que parlarem de molts dels “ets i uts” i consells útils pel nostre aprenentatge del mon digital, arran de la nostra pròpia experiència.

 

A CONCRETAR SEGONS INTERESATS,         més info

 

________________________________________

_____________________________________________________________________________________

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________