SILENCI-INTERIORITAT-DANSA

 

 

Coordinen Fàtima Ramos i Carme Hernàndez

 

___________________________

 

 

 

 

 

INICI: dissabte 30 setemebre 10,00h.

 

 

 

 

SILENCI

 

 

 

Descobrir la dignitat del silenci, desvetllar el seu caràcter edificant i

 

constructiu, navegar pels diferents tipus de silenci, aquest és

 

l'itinerari que oferim. El pensament autèntic neix de la contemplació i

 

aquesta es forma en el silenci.

 

 

INTERIORITZACIÓ

 

 

Dimensió constitutiva de tota persona, creient o no. La nostra autoconsciència, les nostres emocions, records, anhels, pors, dubtes, escala de valors... formen un tot complex i viu i que anomenem interior, i que generalment, contraposem a l'exterior.

 

Amb la paraula interioritat es pretén assenyalar en els darrers anys

 

aquella dimensió insubstituïble i irreductible de l' ésser humà que

 

totes les civilitzacions han conreat durant mil·lennis, fonamentalment

 

dins l'àmbit de la religió, i que la nostra cultura, després d'aclarir-la,

 

està redescobrint més ací o més enllà del marc de les tradicions

 

religioses.

 

DANSA

  

 

La dansa explora altres víes d'accés a la interioritat i ens ajuda a descubrir

 

com els sentits ens permeten viure aquí i ara, i a unificar-nos. 

 

 

 

LA REFLEXIÓ

 

La reflexió promou i desvetlla l'esperit crític, des de diferents temàtiques

 

socials i culturals per a crèixer en saviesa personal, a través d'activitats, 

 

culturals temes interreligiosos, Sensibilització en Ecologia i en el medi,

 

formació artística musical i cinema   com eines d'interioirtzació

 

_______________________________

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________