El Centre Passatge se sap Poble de Déu i s'ha posat en camí des del moment en què el papa

 

Francesc, l'octubre de 2021, va convocar tota l'església al Sínode. Volem fer possible allò que

 

expressa Pere Poveda quan afirma que  

 

             "cal tenir el cap i el cor en el moment present".

 

 

A partir dels seus contexts i àmbits vitals, les Esglésies locals de tot el món han iniciat la

 

consulta del Poble de Déu, a partir de la base de la pregunta bàsica formulada en el n.2 del

 

Document preparatori (DP): «Com es realitza avui, a diversos nivells (des del local a l'universal)

 

aquest “caminar junts” que permet a l'Església anunciar l'Evangeli, d'acord amb la missió que li

 

va ser confiada; i quins passos ens convida a fer l'Esperit per a créixer com a Església sinodal?»

 

        El Centre PASSATGE forma part de l'Església diocesana de Barcelona.

        El sentit de pertinença  del Centre Passatge és el reflex del sentit de pertinença eclesial. Aquesta pertinença la

vivim amb la fidelitat que neix del baptisme i, també, amb la llibertat d'esperit que el mateix Jesús va

 

manifestar al llarg de la seva vida terrena.

 __________________________________

 

 

PARTICIPACIÓ EN LA VIDA DE L'ESGLÉSIA 

 

 

 

 TROBADA DIOCESANA  DE L'INICI DE L'EIX "L'ENCONTRE AMB

 

 

JESUCRIST I EL SEU ANUNCI"

 

del Pla Pastoral Diocesà "SORTIM!"

 

 

26 de novembre de 2023

INFO

  

 

_________________________________________________

 


 

«Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres» (Joan 13,35)

 

L'amor entre

nosaltres, la

solidaritat entre els

membres d'un

mateix cos, són

signe i força de la

comunitat cristiana.

La missió específica

dels membres de la

comunitat s’orienta a

dialogar, com a

creients, amb l'entorn social i cultural i a incidir-hi des d’una perspectiva

socioeducativa.

 més info

 

_________________________________

 

 

La Comunitat Passatge té

 

com model de referència,

 

com a estil de vida els

 

primers cristians i

 

la pregària i l’estudi  són

 

la font què nodreix la vida

 

tant personal com

 

comunitària.

 

La comunitat

 

s'edifica, creix i es

 

consolida, quan

 

celebra  l'Eucaristia.

 

 

 

 

 

cada dissabte a les  19,30h.                         mes info

 

 

 

_________________________ 

 

 

Com afrontar el repte de conrear l'espiritualitat des de la quotidianitat? 

 

 

"La vida animada per l'Esperit és fecunda i contagiosa... Amb les seves paraules i els seus actes, Jesús ha donat testimoni de la força de l'Esperit que habitava en ell." (De Maite Uribe, Audacia i lucidesa, a la Institució Teresiana, 2017)

 

Pregària oberta a tothom que hi vulgui participar.

Ens trobem comunitariament

 

 

cada dilluns, virtualment de 20,00h. a 21,00h

 més info

 

 

________________________________

 

 

 

 El grup esdevé un espai de creixement personal com a laics i laiques convençuts de que sigui com sigui el temps que vivim, aquest és el nostre temps i no en tenim un altre i, aquest, precisament aquest, és temps de gràcia: “ara és el temps de gràcia, l’hora favorable (2Cor 6,2) .

Interessats en integrar-se en un grup.

informació 

______________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

__

 

 

La festa expressa i

 

referma dimensions

 

claus de les

 

comunitats: la seva

 

capacitat d'afirmar

 

i evocar la realitat de

 

la vida col·lectiva, a

 

través de la

 

interrelació de ritus i

 

símbols, esdevé clau. 

 

 

En la festa, un grup d'éssers humans es constitueixen en comunitat, quan

 

entren en contacte amb les fonts últimes de la seva identitat i sentit.

 

 

 

A Centre Passatge                                     

 

 Activitats gratuïtes  es concretaran mes endavant                                més info

 

 

 

______________

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________