2014 -15

 

“Els vaticinis moderns que anunciaven la fi de la religió en les societats occidentals estan essent contestades per una creixent recerca espiritual i religiosa en el nostre context. No torna senzillament la religió, sinó que podem parlar d´una metamorfosi del fet religiós que es concreta en una gran pluralitat de recerques.

Volem apropar-nos-hi per tal de copsar tant la seva diversitat i complexitat, com demanar-nos què ens revelen de l’ésser humà i quines interpel·lacions ens suggereixen”

                           

 

Dates i horari

Febrer        dies 2, 9, 16 i 23

De 18,30 a 20,00 hores

 

Inscripció   

Inscripció 35,00 € de matricula. Socis 30,00 €                                                                                                                    Podeu demanar la butlleta d’inscripció a secretaria del Centre personalment o per correu electrònic.

En la butlleta trobareu indicacions per abonar l’import de la matrícula.

 

Per a mes informació:

 

Podeu consultar, al web de C.Passatge o trucar a la secretaria. 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________