X CAMINS DE VIDA,

 

  X MANAMENTS DE NOU.                                 17  gener 2017

 

 

 

 CURSETS, SEMINARIS, TALLERS...     2016-17

 

La C. Passatge concep la formació com un procés que, al llarg de la vida, fa possible allò que

 

expressa Pere Poveda quan afirma que "cal tenir el cap i el cor en el moment present"

 

 

Dues són les línies en les que, tradicionalment, es mou la trajectòria de formació de Passatge.

 

 

  • Formació bíblica, teològica i espiritual...

 

  • Formació en torn als místics i a la interiorització.

 

Les activitats del "Forum d'actualitat" cooperen als processos de formació des d'una besant

 

amb caràcter més informatiu.

 

 

 

 

A concretar :

 

 

Bíblia

Família

 
Espiritualitat i silenci

Silenci i Art


Dansa i espiritualitat

 

 

...... 

 

 


  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________