Coordina : Fàtima Ramos

_____________________

 

 

 

L’ENCONTRE i L’ANUNCI DE JESUCRIST

 

Jesucrist, la nostra saviesa i la nostra força ( 1 Corintis 1,17-31)

El nostre missatge i la nostra aportació és Jesucrist, mort i ressuscitat (1 Corintis 1,22). Aquesta ha estat una de les propostes més repetides en els diferents grups: renovar la nostra adhesió personal a Crist, anunciar-lo de manera nova, promoure el primer anunci en ambients on la fe cristiana encara no ha arrelat o s’ha extingit.

 

Pla Pastoral "Sortim", diocesis de Barcelona

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________