17  JUNY  2023

 

 

  

 Avaluació del curs           

 i Prospectiva             

 

  19,30 Eucaristia

 

   20,30 Festa 

_______________

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________