En un món ple de barreres, de prohibicions, de conformismes, fer opció per l'audàcia, personalment i en grup,  pot ser una manera d'obrir-nos cada matí a la novetat de l'Esperit, a la força de l'Evangeli, a  la urgent invitació a respondre als signes dels temps.

Acollir l’Evangeli avui, ens demana mirar endavant, aprendre a creure des

de la sensibilitat, la intel·ligència i la llibertat d’aquesta nova cultura

en la qual estem immersos cada dia; és fer que l’Evangeli pugui engendrar una fe nova,

en contacte amb les preguntes, pors, aspiracions, patiments i goigs del nostre temps.

 

Interessats en integrar-se en un grup, contactar amb 

gestiocentrepassatge@gmail.com

Tel. 676 091 964   

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________