ADVENT 2016

 

 

 

 Deixar-se tocar el cor

 

 

Amb aquest lema iniciem tot le temps d'Advent oberts

 

a la tendresa i misericórdia de Déu.

 

 

 

Presentació del recés i pregària inicial :

 

 

 

 

 

 

Pregària personal :

 

 

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________