Inici de curs a Montserrat

(20-09-2014)

 

Aquest any comencem el curs pujant a Montserrat, participant junts en la Missa conventual, gaudint del passeig per la muntanya i amb un parell de trobades. En la primera l’Albert Esteve ens va apropar a la Muntanya (geologia, botànica, ...) i la M. Dolors Cesari al monestir i a la mare de Déu (historia, actualitat, ...). En la segona, a la tarda, el Pare Bausset ens va aportar elements per enfocar aquest nou curs.   

Trobada amb el P. Bausset

-         Iniciem la reunió amb la frase de l’Evangeli de Mateo: Jesús pujà a la muntanya ...”

-         Amb uns quant contes carregats de sentit, el P- Bausset ens mou a renovar personal i humanitàriament valor com el compartir, la senzillesa, la humanització de l’entorn, ...

-         Ens recorda com Poveda s’avança a l’estil del Papa Francesc: sigueu amables, no és la força si no la dolçor ... La afabilitat i la dolcesa guanyaran al món..)

-         La síntesi del missatge es pot expressar amb la imatge de la pomera: independentment del fruit que pugui o no donar:

o   la pomera ofereix bellesa. Una comunitat que mostri la bellesa de la fraternitat salvarà  el món

o   La pomera ofereix ombra. Una comunitat cridada a ser ombra que conforta al cansat.

o   La pomera, per la acció de la fotosíntesi, oxigena l’ambient. L’Església i el món necessiten oxigenació.  

 

-         Finalment són convidats a fer créixer l ´esperança i la comunió. Perquè el nostre és un Déu que estima (la mesura del amor és un amor sense mesura) . Es també un  “Déu de les  oportunitats però no de rebaixes”

En la posada en comú

-         Fem referència a l’any viscut fora del gran edifici de Passatge i constatem que hem continuat caminant ... La comunitat no és la casa, són les persones.

-         Reconeixem el valor de les petites comunitats en l’Església. L’Església comunitat de comunitats

-         Valorem la presència de cadascú a la comunitat , la perseverança

-         Veiem la necessitat d’apertura als més pròxims, fer més connexions

-         Volem mirar la vida amb ulls d’evangeli: Jesús, mirant la gentada, es compadí.

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________