RECÉS D'ADVENT                                                        2014

14 de desembre de 10,00 a les 18,00  h

Casa d’ Espiritualitat de Sarrià,

C/  Carrasco i Formiguera, 32


Itinerari de Renovació


Espiritual

DE L’EGOCENTRISME A

LA GENEROSITAT

El preu: 26,00 € Si no us quedeu a dinar, el preu és

de 5,00 € per col·laborar amb la despesa de la casa

(el pagament es farà directament el dia del recés)

Si veniu amb nens/es digueu-lo al fer la inscripció per preveure assistència del monitor/ra

 Inscripció fins dimarts, 10 de desembre.

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________