L’opció de «caminar junts» és un signe profètic per a una família humana que té necessitat d’un projecte compartit, capaç d’aconseguir el bé de tots. 

 

Cal que ens deixem educar per l’Esperit en una mentalitat veritablement sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés de conversió.

 

Vivim un canvi d’època, ho sabem prou.

 

Com podem, doncs, escoltar Déu, que ens parla enmig d’aquest canvi?

 

El papa Francesc ens diu repetidament que cal aprendre a discernir, cosa que vol dir

 

escoltar, acollir la Paraula de Déu per fer la seva voluntat.

 

El Verb de Déu encarnat, la Paraula, és Jesucrist, però és l’Esperit que ens la va recordant

 

ajudant a comprendre els canvis del món i de la història (cf. Joan 14,26; 16,13)

 

  

Cost de l'estada a la Pasqua 2023

 

Estada completa, des del sopar de dijous dia 6 d'abril fins després d'esmorzar el diumenge dia 9 d'abril, (tres dias menys un dinar).

 

 

      Adult/a en una habitació individual   ......................................... 180 

      Nens/es fins a 14 anys en una habitació individual/persona...... 150 

 

Estades de dies solts, inclou l’ús d’instal·lacions,

 

     Un dia sencer amb dinar i sopar/persona.....    55

     Un dia amb dinar...........................................    40 

     Una tarda amb sopar.....................................    30 

     Sopar, dormir i esmorzar /persona................    50

 

Cada persona, una vegada  fet el càlcul de la seva estada, farà la corresponent transferència, posant  la llegenda "Pasqua C P 2023" i el seu nom i cognoms. I enviarà el comprovant de pagament a :  

gestiocentrepassatge@gmail.com

 

Inversió econòmica: 

 

Caixa Bank:  C/C    ES 91 2100 0419 9202 0051 6713

Titular: Fundació Privada Viarany (Centre  Passatge)           G-63798813   

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________