celebrarem la VIDA

 

 

de les persones

 

 

que ens han precedit.

 

 

 

 

A l'Eucaristía comunitària

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________