Centre Francesc PalaU

 

 

C/ Inmaculada 55

 

 

Barcelona

 

planell i 

 

visita virtual a la casa :

 

http://espainterioritatpalau.com/

 

 

 

 

 

 

Celebració del temps Pasqual

 

 

 fins la Pentecosta.

_____________________

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________