Analitzar algunes de les principals discussions que sorgeixen, a diferents nivells, com a conseqüència de l'impacte del Covid-19 a nivell global i la crisi social, econòmica i política que ha generat la pandèmia.     llegir més

 

 

 

inscripció-formulari

 

Mateos Martín, Oscar

 

Línea de investigación:          Conflictos y construcción de la paz · Cooperación internacional al desarrollo

 

Intereses de Investigación:

  cooperación para el desarrollo· movimientos sociales · paz  conflictos · pobreza y desigualdad · Sierra leona

 _________________________

Sessió 1.- entendre l'escenari global: transformacions i reptes després de 30 anys de globalització

Sessió 2.- una gran conversa global: debats, Cruïlles i dilemes enmig de la pandèmia

Sessió 3.- cap a una espeleologia de l'esperança: Quin projecte humanista per al segle XXI?

_______________________

 

Sessions d'1 hora i 15 minuts, 30-35 minuts de presentació (utilitzant algunes diapositives si fos necessari) i 40-45 minuts de preguntes i discussió amb potencials assistents.


 

   Activitats  per  aquests  dies    

segons i quarts dissabtes de mes, de 17,30 a 19,15
segons i quarts dissabtes de mes, de 17,30 a 19,15

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________