En un món ple de barreres, de prohibicions, de conformismes, fer opció per l'audàcia, personalment i en grup,  pot ser una manera d'obrir-nos cada matí a la novetat de l'Esperit, a la força de l'Evangeli, a  la urgent invitació a respondre als signes dels temps.

Acollir l’Evangeli avui, ens demana mirar endavant, aprendre a creure des

de la sensibilitat, la intel·ligència i la llibertat d’aquesta nova cultura

en la qual estem immersos cada dia; és fer que l’Evangeli pugui engendrar una fe nova,

en contacte amb les preguntes, pors, aspiracions, patiments i goigs del nostre temps.

 

Interessats en integrar-se en un grup, contactar amb :

 comunitatpassatge@comunitatpassatge.org

Tel. 676 091 964    Horari: de dimarts, dimecres  i dissabte de 17,30 a 20,30 hores

 

 

 

 

 

HORARIO DE

 

RECEPCIÓN 

   

Miércoles  

Jueves   

 

de 18 a 20 h.

 

 

sábados

 

 de 18 a 19.30 h.

 

_______________ 

 

contacte:   comunitatpassatge@comunitatpassatge.org

 

 

  TF. 676 09 19 64

 

  

___________

 

 PARA RECIBIR INFORMACIÓN

 

SEMANAL DE ACTIVIDADES

 

envianos un correo con tu dirección electrónica  a:

 

 comunitatpassatge @

comunitatpassatge.org

____________

Suscríbete a nuestro boletín