CENTRE PASSATGE defineix el seu compromís amb “l’aquí i l’ara” de la nostra història, des d'un eix trenat per tres opcions bàsiques i inseparables: fe-cultures-justícia. Totes tres són elements d'una interrelació que mútuament es reclamen.

 

FE- En l'encarnació Déu es fa temps, història, carn, debilitat, home,...  Aquí és el lloc on Ell ens cita: en el temps, en la història, en la carn, en la debilitat, en una paraula, en l'ésser humà, imago Dei.

 

CULTURES- La interculturalitat, en aquest temps i en aquesta història, és opció que fa possible un projecte de convivència ètic-polític en el qual el diàleg, propi de la democràcia, té un paper definitori.

 

JUSTICIA- La  justícia constitueix una opció central en el caminar del poble de Déu, "Se t'ha declarat, home, el que és bo, el que el Senyor de tu reclama: tan sols practicar la justícia, estimar la pietat i caminar humilment amb el teu Déu".

 

llegir mes

 

Activitats properes 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________