"Amb el cap i el cor en el moment present"

 

El Centre Passatge s'adhereix al comunicat de la Institució Teresiana

 

a Catalunya, de la que forma part.

 

 

 

  Barcelona, 28 de setembre 2017

 

La Institució Teresiana a Catalunya, amb el cap i el cor en el moment

 

present, vivim amb preocupació la situació actual de la nostra societat.

 

Volem ser ferment d’una convivència pacífica en una societat plural, basada

 

en la justícia; on hi càpiga tothom; on es respectin els drets individuals i

 

col·lectius; on tots siguem capaços d’unir esforços per a la construcció del bé

 

comú.

 

Pilar Àlvarez

 

Xavier Toda

 

Presidents de les associacions de la Institució Teresiana a Catalunya

 

 

                www.institucioteresiana.cat

 

____________________________________________________

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________