FÓRUM

 

 

D’ACTUALITAT

 

                                                   

Gemma Pinyol Puig

 

Dissabte 20 de octubre

 

17:30 hores

 

 

 

C/València 244, 4rt pis

 

 

ELS ODS, 

 

 

OBJECTIUS DE

 

 

 

DESENVOLUPAMENT

 

 

SOSTENIBLE

 

 

 

 

 Introducció als ODS i

 

                      l’Agenda Visio 2030

 

 

 Com els ODS afecten la 

 

   cooperació al desenvolupament,

 

   la societat civil, la ciutadania

 

   en general,

 

 

 Els nous actors i aliances

 

 

 

 Els seus reptes i oportunitats

 

 

 


 

Coordina  Pilar Sturla    

El nostre món no deixa de canviar. És obvi que cal dur a terme accions transformadores i cada dia es fa més necessari el coneixement per part de tots nosaltres de temes diversos que ens permetin aprofundir en les realitats de la societat contemporània, en les seves dimensions política, econòmica, social i cultural.

 

 

 

Què fem en aquest fòrum

 

És un espai de diàleg sobre qüestions d’interès cabdal en la realitat social en que vivim.

Una persona experta fa una exposició sobre el tema acordat i ens facilita pautes per a la reflexió, el diàleg i el debat des d’una perspectiva crítica, per tal que ens ajudi a afrontar els reptes del segle XXI, a tenir-hi una paraula a dir i a aportar el nostra gra de sorra a la solució de possibles conflictes si s’escau.

 

Dates i horari

 

Les sessions són cada tercer dissabte de mes, de 17,30 a 19,15 h.

 

octubre,  dia 20

 

novembre, dia 17

 

gener, dia 19

 

febrer, dia 16

 

març, dia  16

 

maig, dia 18

 

 

 
   

 

 

Inscripció,    No cal inscripció prèvia

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________