Coordina  Pilar Sturla    

El nostre món no deixa de canviar. És obvi que cal dur a terme accions transformadores i cada dia es fa més necessari el coneixement per part de tots nosaltres de temes diversos que ens permetin aprofundir en les realitats de la societat contemporània, en les seves dimensions política, econòmica, social i cultural.

 

 

 

Què fem en aquest fòrum

 

És un espai de diàleg sobre qüestions d’interès cabdal en la realitat social en que vivim.

Una persona experta fa una exposició sobre el tema acordat i ens facilita pautes per a la reflexió, el diàleg i el debat des d’una perspectiva crítica, per tal que ens ajudi a afrontar els reptes del segle XXI, a tenir-hi una paraula a dir i a aportar el nostra gra de sorra a la solució de possibles conflictes si s’escau.

  

Dates i horari

 

Cada tercer dissabte de mes,

 

s'informarà cada més en funció de la situació sociosanitaria.

 

 

de 17,30 a 19,15 h.

 

octubre,        día 16

Jornada Teresiana   info

             

novembre,    dia  20    

 

gener,           dia  15              

 

febrer,           dia  19

 

març,            dia  19

 

abril,             dia  16

 

maig,            dia  21

 

 

 

Inscripció,    No cal inscripció prèvia

 

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________