El conjunt d'activitats formen part de la línia

 

que hem titulat:

 

 

 

Barcelona als quatre vents.

 

 

 

 

 

Concretarem el contingut properament

 

 

 

  Totes les activitats, per precaució,

 

seran a l'aire lliure.

 

 

 

No ens ha estat possible fixar la visita concreta

 

de cada diumenge al matí (11 hores).

 

 

 

 

 

Coordina : Equip de Visites culturals de C. Passatge.

 

Jaume Seda, Josep i M.Gràcia Roqué, M.Teresa Martínez i M. Jesús Ramos.

 

 

 

Continuant la línia iniciada els cursos passats, pel present us proposem 

Visites Culturals relacionades amb la vida de cada dia.

 

 

DATES PREVISTES :     

 

7 de novembre

9 de febrer

6 de març

8 de maig

 

 HORA:  11hores 

LLOC:  a concretar cada visita.

 

 

Per a més informació en aquesta web a  visites culturals 

 

Cal comunicar l'assistència a la visita amb anterioritat a través del Formulari que es facilitarà per cada jornada.

 

Les visites són gratuïtes, si en algún indret cal pagar una entrada es comunicará previament.

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________