La vida quotidiana a la Barcelona Moderna (III)

 

Coordina : Equip de Visites culturals de C. Passatge.

 

Jaume Seda, Josep i M.Gràcia Roqué, M.Teresa Martínez i M. Jesús Ramos.

 

 

Continuant la línia iniciada els cursos passats, pel present us proposem 

Visites Culturals relacionades amb la vida de cada dia de les persones de l’època.

 

diumenge 4 novembre 2018

 

 

El Port de Barcelona

  a l'Edat Moderna, evolució

 

_________________ 

 

 

         Lloc de trobada: sortida Rambles

                  de l'estació de Drassanes  

                  de la línia 3, línia verda. 

 

     Hora de trobada: 11,00h.

_______________


 

Per a més informació en aquesta web a  visites culturals 

 

Cal comunicar l'assistència a la visita amb anterioritat.

 

les visites són gratuïtes, si en algún indret cal pagar una entrada es comunicará previament.

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________