CATEQUESI  INFANTIL,  calendari 2016-17

 

 

Calendari  de catequesi

 

 

 

 

  8 d'octubre, trobada d'inici

 

22 d'octubre,

 

12 de novembre,

 

26 de novembre, Eucaristía familiar

 

                   reunió de pares

 

17 de decembre, Festa de Nadal 

 

   ___________________

 

 

        14 de gener, 

                                                                                    reunió de pares

 

        28 de gener,

 

     11 de febrer, Eucaristía familiar

 

                                                                              reunió de pares

 

                                                                   4 de març,    Eucaristía familiar

  

                                                                              reunió de pares

 

                                                                 11 de març,    Eucaristía familiar

 

                                                                              reunió de pares

 

                                                                 25 de març,

 

                                                                  8  d'abril,       Eucaristía familiar

 

                                   

_________________________________

 

 

 

  

13-16 d'abril,    PASQUA a Tiana

 

 _________________________________

 

                                         

 

 

             22 d'abril,  

     

                       reunió de pares

 

            13 de maig,  Celebració del sagrament de la Reconciliació

 

                                  Eucaristía familiar

 

 

            20 de maig,

 

              3 de juny,

 

            10 de juny.  Eucaristía familiar

 

                        reunió de pares

 

_________________________________

 

 

 

 

17 de juny PRIMERES COMUNIONS.

 _________________________________

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________