Calendari  

 

de catequesi

 

 

 

 

 

 

5 d'octubre, 

 

    trobada d'inici de curs

 

  

    Eucaristia familiar.

 

 

 

26 d'octubre,  

 

    catequesi infants

 

 

 

 

 

9  de novembre, 

 

     catequesi infants

 

      reunió de pares,

 

                                             

      Eucaristia familiar 

 

 

23 de novembre, catequesi infants

 

 

14  de desembre,  catequesi infants

 

 

                   reunió de pares,

 

         Eucaristia i Festa de Nadal 

 

 

 

 

 

 ____________________________________

 

 

        11 de gener, catequesi infants

 

        reunió de pares

 

                             Eucaristia familiar 

 

       

        25 de gener,  catequesi infants

 

 

 

      8 de febrer, catequesi infants

 

   reunió de pares

 

                             Eucaristia familiar

 

 

        22 de febrer,  catequesi infants

                                                               

 

                      

  

        14 de març,   catequesi infants

 

        reunió de pares

 

                             Eucaristia familiar

 

 

        28 de març,   catequesi infants

 

 

 

 

          4 d'abril,      Eucaristia familiar (diumenge de Rams)

 _____________________________________

 

 

 

  

9 - 12 d'abril    PASQUA PASSATGE

___________________________________

 

           

             

 

            25 d'abril,    catequesi infants

 

               

 

 

              9 de maig,  catequesi infants

 

           reunió de pares

 

                                Eucaristia familiar

 

 

            23 de maig,  catequesi infants

 

         

 

            

            13 de juny,   catequesi infants

 

           reunió de pares

  

                             Eucaristia familiar

 

 

                       

                                                              final de catequesi

 

 _____________________________________

 

 

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________