Què fem de les nostres deixalles?

Josep Roqué i Buscató

 

Dr. Ciències Químiques

 

Com a conseqüència de la nostra activitat diària generem una quantitat de deixalles, sense tenir un consciència clara del seu volum, natura, destinació final i del seu efectes sobre el medi ambient.

 

Ens proposem donar una pinzellada sobre el complex tema del tractament de les deixalles, començant pel seu punt d’origen, llar, cuina, comerç o fàbrica fins a la seva destinació final que pot ser més o menys respectuosa amb el nostre medi (reutilització, reciclatge, abocador, incineració, …)


 

Coordina  Pilar Sturla    

El nostre món no deixa de canviar. És obvi que cal dur a terme accions transformadores i cada dia es fa més necessari el coneixement per part de tots nosaltres de temes diversos que ens permetin aprofundir en les realitats de la societat contemporània, en les seves dimensions política, econòmica, social i cultural.

 

 

 

Què fem en aquest fòrum

 

És un espai de diàleg sobre qüestions d’interès cabdal en la realitat social en que vivim.

Una persona experta fa una exposició sobre el tema acordat i ens facilita pautes per a la reflexió, el diàleg i el debat des d’una perspectiva crítica, per tal que ens ajudi a afrontar els reptes del segle XXI, a tenir-hi una paraula a dir i a aportar el nostra gra de sorra a la solució de possibles conflictes si s’escau.

 

Dates i horari

 

Cada tercer dissabte de mes,

 

de 17,30 a 19,15 h.

 

octubre,        dia 19                

 

novembre,   dia 16     

 

gener,          dia 18              

 

febrer,          dia 15

 

març,           dia 21

 

abril,            dia  18

 

maig,           dia 16

 

 

 

Inscripció,    No cal inscripció prèvia

 

 

 

 

 

 

propers

 

mesos

 

 

 

activitats

 

 

 

 

SETEM - 19

 

 

 

OCTUB - 19

 

 

 

NOVEM- 19

 

 

 

DECEM - 19

 

 

GENER - 20

 

 

 

FEBRER- 20

 

 

MARÇ   - 20

 

 

ABRIL  - 20

 

 

JUNY   - 20  

 

 

 

 

Església de Barcelona 

 

 

 

 

HORARI DE

 

RECEPCIÓ 

   

dimecres  

dijous   

 

de 18 a 20 h.

 

 

dissabtes

 

 de 18 a 19.30 h.

 

_______________ 

 

contacte:   comunitatpassatge@comunitatpassatge.org

 

 

  TF. 676 09 19 64

 

  

___________

 

 PER REBRE INFORMACIÓ

 

SETMANAL D'ACTIVITATS

 

envian's un correu amb la teva adreça electrònica a:

 

 comunitatpassatge@

comunitatpassatge.org

____________

Suscríbete a nuestro boletín