Per seguir les

 

CELEBRACIONS EUCARÍSTIQUES

 

 

 

 

 

Catedral de Barcelona

 

 

18,30  Celebració del Dijous Sant 

 

 

        BTV, canal 8

 

          Radio Estel  FM,106.6

 

    youtube Catedral

 

        https://catedralbcn.org/index.php?lang=es

 

 

 

 

 

 

Vaticà

 

 

18,00 Celebració del Dijous Sant 

 

   

     TV 13

 

     Vatican News -

 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-03/papa-celebraciones-semana-santa-2020-actualizacion.html

 

 

 

 

 

 

 

Montserrat

 

 

 

18,30 Celebració del Dijous Sant 

 

 

  

       TV locals

 

 

       Montserrat comunicació

 

                   WWW.montserratcomunicacio.cat

 

 

 

 

 

 

 

   

DIJOUS SANT

 

Fins a les 12,00h.

 

ESPAI DE REFLEXIÓ I PREGÀRIA PERSONAL

 

Us proposem fer-ho amb uns textes i uns videos dels exercicis del

 

Bisbe Vadell en temps de confinament, podeu escollir-ne un, o seguir

 

els dos..... :

 

 

 lavatori dels peus

       

        MATERIAL, document:  

 file:///C:/Users/usuario/Downloads/1-EE%202020-Carta%20de%20Jes%C3%BAs%20(5).pdf

 

        VIDEO Bisbe Toni Vadell

 file:///C:/Users/usuario/Downloads/1-EE%202020-Carta%20de%20Jes%C3%BAs%20(5).pd

 

 

Judici i negacions de Pere

       

     MATERIAL, document: 

 file:///C:/Users/usuario/Downloads/1-EE%202020-Carta%20de%20Jes%C3%BAs%20(5).pdf

 

 

    VIDEO , Bisbe Vadell

 

 

            https://youtu.be/9A__5JDG2UI?t=28

________

 

12,00h.

 

ESPAI DE REFLEXIÓ I PREGÀRIA COMUNITÀRIA

 

lectio divina d'avui,

 

         MATERIAL document:  

https://drive.google.com/open?id=1EUj4oJ98ta4QII_l9Qv1JDtVagXFdr-6

 

     

 

CONECTATS per watsapp:

 

PASQUA PASSATGE 2020

________

A LA TARDE

CELEBRACIÓ DEL SANT SOPAR

Cadascú participarà en alguna

 

de les celebracions que se'ns ofereixen

 

per TV, radio o interned.

 

________

 

21.30h

 

VETLLEM AMB JESÚS A GETSEMANÍ

 

Pregària comunitària de la nit

 

         MATERIAL document:  

https://drive.google.com/open?id=1o_YaMTB4Ep1WZGtQn8cHd99K2OobbZiN

 

 

        CONECTATS per watsapp:

 

PASQUA PASSATGE 2020

 

 

______

 


  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________