segons i quarts dissabtes de mes, de 17,30 a 19,15

  

 

 

contacte:    gestiocentrepassatge@gmail.com

 

 

  TF. 676 09 19 64

  

___________